Genom att besöka våran site, accepterar du att vi använder cookies för att ständigt kunna förbättra din webupplevelse. Klicka här för att hantera cookies.

Information

Kontakta oss

Hyresgästinformation kv Besmanet, Arninge centrum

Fastighetens drift & förvaltning kommer framöver att skötas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. 

För att kunna erbjuda bästa service önskar vi att ni anmäler fel via vår webportal: http://felanmalan.hestia.se/ 

Er anmälan får ett unikt ärendenummer som skickas till fastighetsteknikerna. På detta sätt får vi en kvalitetssäkring och spårbarhet av ärendet, både vi och ni kan följa ärendet på vår webportal samt att vi enkelt kan återkoppla till er om ni anger mailadress och telefonnummer i ärendet. Övriga sätt att anmäla ett ärende till Hestia, se nedan: 

 Felanmälan, dagtid 

Fel i fastigheten anmäls via individuell inloggning till webbgränssnitt alternativt genom att scanna QR-kod nedan. 

Felanmälan via mail 
mailto:felanmalan@hestia.se

Felanmälan, vid akuta fel, dygnet runt 
Telefon: 0772 – 25 25 20 


För övriga frågor kontakta: 

Jimmie Almberg , förvaltare 
Telefon: 070-1692328
e-post: mailto:jimmie.almberg@hestia.se 

Greger Larsson, Tekniker: 
Telefon: 0772 – 25 25 20 (kundtjänst) 


INFORMATION OM KUNDTJÄNST/FELANMÄLAN 

Uppgifter som behövs för att göra en felanmälan på webben ser du under, skicka dessa uppgifter till kundtjänst så får ni inloggningsuppgifter. 

Alla ärenden blir tilldelade unika ärendenummer för kvalitetssäkring och spårbarhet. Ärendet skickas direkt till fastighetsteknikern. Återkoppling sker via mail och/eller SMS samt muntligt vid behov. Vid användning av webgränssnitt kan både vi och ni följa ärendet på webben samt att vi enkelt kan återkoppla till er om ni anger mailadress och telefonnummer i ärendet. 

Kundtjänst är bemannad dygnet runt. För att komma i kontakt med kundtjänst kan man ringa vid akuta fel eller maila vid icke akuta fel 

 

* Kontaktuppgifter till webbinloggning felanmälan 

• Fastighet:___________________________________________ 

 

• Adress:_____________________________________________ 

 

• Företag:____________________________________________ 

 

• Ev populärnamn______________________________________ 

 

• Kontaktperson:_______________________________________ 

 

• E-post:______________________________________________ 

 

• E-post för svar på felanmälan om annan än ovan: 

 

____________________________________________________ 

 

• Mobilnummer:_______________________________________ 

 

Vänligen skicka denna information tillmailto:felanmalan@hestia.se